دکتر حمید جوادی

پزشکی هسته ای
گرگان
شماره نظام پزشکی : 79252

01732244100
خ ولیعصر عدالت 34ساختمان پزشکان مهر طبقه همکف پزشکی هسته ای سینا