دکتر حمیدرضا مجرد

متخصص اطفال، کودکان و نوزادان
بجنورد
شماره نظام پزشکی : 28729

05832220118
خ شریعتی جنوبی کوچه دکتر حکمتی ساختمان ابن سینا