دکتر حمیدرضا عزتی

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
رشت
شماره نظام پزشکی : 137954

01332015463
رشت، میدان جهاد، بلوار شهرک فرهنگیان، ابتدای توحید، ساختمان توحید