دکتر حمیدرضا سعیدی

متخصص جراحی مغز و اعصاب
کرمانشاه
شماره نظام پزشکی : 25840

08337270999
کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، خیابان حاج محمدتقی اصفهانی، ساختمان پزشکان دی، طبقه اول