دکتر حمیدرضا سررشته داریزدی

متخصص طب کار
شیراز
شماره نظام پزشکی : 86397

07137324219
شیراز چهارراه پیرنیا -به سمت فلکه هفت تنان-جنب دفتر اسناد رسمی 106

تخصص طب کار دکترای حرفه‌ای پزشکی