دکتر حمیدرضا سامی مقام

فوق تخصص کلیه (نفرولوژی)
بندرعباس
شماره نظام پزشکی : 43899

07632248525
بندرعباس خ سیدجمال الدین اسدآبادی ط فوقانی بانک کشاورزی ساختمان هرمز

مدارک تحصیلی فوق تخصص بیماری‌های کلیه بزرگسالان (نفرولوژی بزرگسالان) تخصص بیماری‌های داخلی دکترای حرفه‌ای پزشکی