دکتر حسین منتظرقائم

فوق تخصص جراحی عروق
بندرعباس
شماره نظام پزشکی : 33363

07632227020
بندرعباس :خیابان سید جمال الدین اسدآبادی (مرادی) - نرسیده به چهارراه فاطمی - روبروی عکاسی ساسان - ساختمان اسپینال - بالای مغازه فرش الماس کویر - طبقه چهارم - واحد یازده

فوق تخصص جراحی قلب و عروق عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه فلوشیپ پیوند قلب و ریه از انگلستان عضو انجمن جراحان قلب ایران عضو انجمن جراحان قلب اروپا