دکتر حسین حیدری

فوق تخصص عفونی کودکان
قم
شماره نظام پزشکی : 66047

02532404958
قم 45متری صدوق بلوار قائم مجتمع شهر پزشکان طبقه4 واحد1

مدارک تحصیلی فوق تخصص بیماری‌های عفونی کودکان تخصص بیماری‌های کودکان دکترای حرفه‌ای پزشکی