دکتر حدیث صبور

متخصص تغذیه
ارومیه
شماره نظام پزشکی : 89089

09149149233
ارومیه، خیابان شورا، برج شورا، طبقه 7