دکتر حجت اله مهدی پور

متخصص بیماری‌های قلب و عروق
بندرعباس
شماره نظام پزشکی : 25116

07632247299
بندرعباس خیابان سید جمال الدین اسد آبادی بین چهارراه مرادی و چهارراه سازمان ساختمان کسری