دکتر حبیب افضلی فرد

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
اردبیل
شماره نظام پزشکی : 62831

04512248036
اردبیل خیابان سی متری جنب هتل نگین

مدارک تحصیلی تخصص پزشکی فیزیکی و توان‌بخشی دکترای حرفه‌ای پزشکی