دکتر حامد آبادی

متخصص دندانپزشکی کودکان
تبریز
شماره نظام پزشکی : 126004

04133371996
تبریز -آبرسان اسکان 1 ط 5

تخصص دندانپزشکی کودکان دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی