دکتر حاجی محمد ساتلقی

فلوشیپ جراحی ستون فقرات
گرگان
شماره نظام پزشکی : 16570

01732327550
خ ولیعصر عدالت 36 پ 97