دکتر جواد تولائی

فوق تخصص غدد
شیراز
شماره نظام پزشکی : 83416

07132332923
خیابان باغشاه یا فلسطین، چهارراه معدل، روبروی مرکز پزشکی تابا، ساختمان نسیم، طبقه دوم