دکتر جمال الدین اسدی

فلوشیپ جراحی ستون فقرات
زاهدان
شماره نظام پزشکی : 106028

05433446436
زاهدان، خیابان مدرس، ساختمان ایران، طبقه 1