دکتر جلیل فیضی

متخصص بیماری‌های عفونی
ایلام
شماره نظام پزشکی : 92385

08433363801
ایلام - چهارراه سعدی-طبقه دوم داروخانه دکترشاهماری

تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری دکترای حرفه‌ای پزشکی