دکتر جعفر خلفی

فوق تخصص طب نوزادی و پیرامون تولد
اردبیل
شماره نظام پزشکی : 57101

04532246666
اردبیل بیمارستان علی اصغر

فوق تخصص طب نوزادی و پیرامون تولد تخصص بیماری‌های کودکان دکترای حرفه‌ای پزشکی