دکتر جاوید راسخی

متخصص بیماری های دهان و فک و صورت
بجنورد
شماره نظام پزشکی : 133937

05832236596
شریعتی جنوبی - مجتمع مادر - واحد ۴۰۱