دکتر جاسم محمدی

فوق تخصص عفونی کودکان
ایلام
شماره نظام پزشکی : 39993

08530000000
ایلام بیمارستان امام خمینی درمانگاه تخصصی

فوق تخصص بیماری‌های عفونی کودکان تخصص بیماری‌های کودکان دکترای حرفه‌ای پزشکی