دکتر ثریا دوست محمدیان

فوق تخصص غدد
سمنان
شماره نظام پزشکی : 101569

02333492003
بلوار امیر کبیر، ساختمان پزشکان بوعلی، طبقه دوم، واحد203