دکتر تکتم مسعودی

پزشکی هسته ای
رشت
شماره نظام پزشکی : 152660

01391004044
بلوار معلم -بین میدان مادر و سرگل- درمانگاه تخصصی قلب نور