دکتر تورج زندباف

فلوشیپ لاپاراسکوپی (جراحی عمومی درون بین)
مشهد
شماره نظام پزشکی : 91940

05138453159
احمدآباد- خیابان عارف 1- ساختمان بزرگمهر-طبقه 2