دکتر بیتا فتحی

متخصص اندودانتیکس
کرج
شماره نظام پزشکی : 132963

02634210079
کرج، شهید بهشتى، خیابان کسری،روروی بیمارستان کسری نبش کوچه اناهیتا ساختمان بقراط ط ۶ واحد ۱۱