دکتر بهناز بختیاری

کار درمانی
ساری
شماره نظام پزشکی : ک-د-898

01133311821
ساری، خیابان قارن، روبرو بانک رفاه، ساختمان پزشکان شفا، واحد 504