دکتر بهزاد محمدحسینی

متخصص اطفال، کودکان و نوزادان
قزوین
شماره نظام پزشکی : 72118

02833334807
مطب: قزوین خیابان نادری جنوبی- کوچه کانون- ساختمان پزشکان حکیم - واحد 9