دکتر بهروز محمدی

متخصص اطفال، کودکان و نوزادان
اراک
شماره نظام پزشکی : 36756

08632224942
مرکزی، اراک، خ امام خمینی، ساختمان 455، طبقه سوم

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:00 الی 20:00