دکتر برزو خالدی فر

فوق تخصص جراحی کودکان
شهرکرد
شماره نظام پزشکی : 76252

09021825070
خیابان شریعتی - روبروی اداره دارایی - کلینیک تخصصی وفوق تخصصی امام علی (ع ) شهرکرد