دکتر بابک هادیان

فوق تخصص کلیه (نفرولوژی)
خرم آباد
شماره نظام پزشکی : 81856

06633336144
خرم آباد - میدان آزادی، بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد

فوق تخصص بیماری‌های کلیه بزرگسالان (نفرولوژی بزرگسالان) تخصص بیماری‌های داخلی دکترای حرفه‌ای پزشکی