دکتر بابک شیروئی

متخصص اطفال، کودکان و نوزادان
بندرعباس
شماره نظام پزشکی : 80359

07633666240
بندرعباس - گلشهر شمالی - خیابان داروپخش - مرکز آموزشی درمانی دکتر شریعتی