دکتر ایوب فتاحی

کار درمانی
کرمانشاه
شماره نظام پزشکی : ک-د-148

08338240823
کرمانشاه، فرهنگیان، فاز 1، خیابان آموزش پرورش، کوی ده متری معلم، پلاک 8