دکتر ایوب ابراهیمی

فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم کودکان
تبریز
شماره نظام پزشکی : 40385

04133372000
تبریز سه راهی گلگشت ساختمان گلگشت

فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم کودکان (اندوکرینولوژی کودکان) تخصص بیماری‌های کودکان دکترای حرفه‌ای پزشکی