دکتر ایرج شهرامیان

فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
شیراز
شماره نظام پزشکی : 100618

07132127000
درمانگاه امام رضا دانشگاه علوم پزشکی فارس