دکتر اکبر علی عسگرزاده

فوق تخصص غدد
تبریز
شماره نظام پزشکی : 34206

04135545434
خیابان باغشمال - روبروی استادیوم تختی

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 13 الی 19:30