دکتر اولدوز زمانی اهری

متخصص بیماری های دهان و فک و صورت
اردبیل
شماره نظام پزشکی : 88334

09142418931
میدان یحیوی - ساختمان پزشکان پاستور 1 - طبقه 3 - واحد 10