دکتر انوار شریف عسکری

فوق تخصص روماتولوژی
خرم آباد
شماره نظام پزشکی : 87965

06633331348
خرم آباد - مطهری - نبش پل دارایی زاده - ساختمان پزشکان جهان - طبقه بالای آزمایشگاه اساتید

ساعت پاسخگویی هر روز بجز پنج شنبه و روز های تعطیل 15:30 الی 21