دکتر امین شیخ علیالواسانی

متخصص اطفال، کودکان و نوزادان
زنجان
شماره نظام پزشکی : 115347

02433039999
بزرگراه 22 بهمن - روبروی ستاد فرماندهی نیروی انتظامی - شهرک پونک - پشت دانشگاه روزبه