دکتر امینه امیری

متخصص طب کار
کرمان
شماره نظام پزشکی : 112998

09133995815
کرمان، بولوار شهید صدوقی

تخصص طب کار دکترای حرفه‌ای پزشکی