دکتر امیر حاجی محمدی

فلوشیپ لاپاراسکوپی (جراحی عمومی درون بین)
گرگان
شماره نظام پزشکی : 44255

01732354330
خیابان ولی عصر- عدالت11- مجتمع پزشکان آزادمرد- طبقه ۱- واحد۲