دکتر امیر امیرآبادی

تخصص پرتودرمانی (رادیوتراپی)
مشهد
شماره نظام پزشکی : ۱۰۸۰۲۴

05138553598
میدان بیمارستان امام رضا. ابتدای خیابان رازی. ساختمان پزشکان رازی واحد 310

عضو هیات علمی دانشکده پزشکی متخصص رادیوتراپی انکولوژی سال 90 دانشگاه مشهد