دکتر امیر اشرفی

فلوشیپ لاپاراسکوپی (جراحی عمومی درون بین)
اهواز
شماره نظام پزشکی : 126310

06191010024
کیانپارس پهلوان شرقی ساختمان جام جم طبقه ی ۱۴