دکتر امیر آقائی اقدم

فلوشیپ جراحی ستون فقرات
اهواز
شماره نظام پزشکی : 121091

06133387834
کیانپارس 15 غربی اول فاز یک ساختمان ایرانپارس طبقه 4 واحد 15