دکتر امیرمنصور شیرانی

متخصص بیماری های دهان و فک و صورت
اصفهان
شماره نظام پزشکی : 75676

03132207426
خيابان فردوسي-جنب هتل زهره-ساختمان عالي-واحد9