دکتر الهه قدس

متخصص تغذیه
سمنان
شماره نظام پزشکی : 46924

02331043200
روبروی استانداری سمنان، انتهای خیابان ابریشم، پلی کلینیک دانشگاه علوم پزشکی سمنان