دکتر الهه سلطانیه

متخصص بیماری‌ های پوست، مو و زیبایی
قزوین
شماره نظام پزشکی : 106472

02833241927
مطب: فردوسی جنوبی ک نسترن ساختمان نسترن ط 2 واحد 4 | محل کار: بیمارستان بوعلی