دکتر الهام رجائی

فوق تخصص روماتولوژی
اهواز
شماره نظام پزشکی : 65684

06133362070
اهواز کیانپارس الهام شرقی ساختمان الهام طبقه پنجم

فوق تخصص بیماری‌های روماتولوژی تخصص بیماری‌های داخلی دکترای حرفه‌ای پزشکی مدرک مربوطه فوق تخصص بورد (دانشنامه) بیماری‌های روماتولوژی