دکتر الهام ابراهیمی

متخصص دندانپزشکی کودکان
شیراز
شماره نظام پزشکی : 142506

07136256785
شیراز Baharan-۳۱ دکتر شریعتی

تخصص دندانپزشکی کودکان دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی