دکتر المیرا احمدپور

متخصص اندودانتیکس
شهرکرد
شماره نظام پزشکی : 125504

03832229626
شهرکرد، خیابان 12 محرم، بالاتر از چهارراه فصیحی، ساختمان نور، طبقه 2