دکتر افشین قلعه گلاب بهبهان

فوق تخصص کلیه کودکان
تبریز
شماره نظام پزشکی : 47108

04133362417
تبریز خ آزادی سه راهی گلگشت کوچه شفا کلینیک کودکان گلگشت، ط 2

فوق تخصص بیماری‌های کلیه کودکان (نفرولوژی کودکان) تخصص بیماری‌های کودکان دکترای حرفه‌ای پزشکی