دکتر افشین فتحی

فوق تخصص خون و سرطان کودکان
اردبیل
شماره نظام پزشکی : 55989

04533261610
اردبیل-پشت بیمارستان امام خمینی - مجتمع پزشکان- طبقه 4 - واحد 112

شنبه تا پنجشنبه از ساعت 4 تا 7