دکتر افسانه طلائی

فوق تخصص غدد
اراک
شماره نظام پزشکی : 37376

08632216280
خیابان شهید بهشتی کوچه امار پشت پاساژ جلالی